Things to do

เช่ารถตู้ เหมารถตู้ พร้อมคนขับ จ.ขอนแก่น

ผลงานของเรา

          สนใจเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วไทย เราบริการให้รถตู้เช่า และเหมารถตู้พร้อมคนชับ เพื่อท่องเที่ยว รับส่งสนามบิน จัดประชุมสัมนา เพื่อการเดินทางเป็นหมู่คณะ ด้วยรถตู้ขอนแก่นที่ได้มาตรฐานเพียบพร้อมทั้งสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย พร้อมคนขับที่สุภาพ และดูแลคุณอย่างดี เราชำนาญเส้นทางและมีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ที่จะคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในการเดินทางในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่นๆ ทั่วไทย

สนใจเช่ารถตู้ในจังหวัด ติดต่อ หรือ คลิ๊กที่นี่

;

เช่ารถตู้ เหมารถตู้ พร้อมคนขับ จ.อุบลราชธานี เช่ารถตู้ เหมารถตู้ พร้อมคนขับ จ.อุบลราชธานี

          ขอนแก่น ขอนแก่น จังหวัดอีสานบ้านเฮา ด้วยความที่ขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ของภาคอีสาน จึงทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่คึกคักด้วยหมู่มวลของนักท่องเที่ยว จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ รวมถึงที่เที่ยวตามอำเภอต่าง ๆ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสวย ๆ ไม่แพ้ในตัวเมืองดัง

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mots.go.th

พระมหาธาตุแก่นนคร(พระธาตุ ๙ ชั้น)

พระมหาธาตุแก่นนคร(พระธาตุ ๙ ชั้น)

ตั้งอยู่ถนนกลางเมือง ภายในวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูนเรือนยอดทรงเจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุพระสารีริกธาตุ และรวบรวมคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนา บานประตู หน้าต่าง แต่ละชั้นแกะสลักภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพประจำวัน ภาพแกะสลัก รูปพรหม ๑๖ ชั้น ภาพในพิธีการต่าง ๆ ภายในฝาผนังทั้ง ๔ ด้าน มีภาพประวัติเมืองขอนแก่น และชั้นที่ ๙ เป็นสถานที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก และเป็นหอชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่นที่สวยงามทั้ง ๔ ด้าน

ศาลเจ้าเทพารักษ์หลักเมือง

ศาลเจ้าเทพารักษ์หลักเมือง

เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวขอนแก่น ตั้งอยู่หน้าศาลาสุขใจ ถนนเทพารักษ์ หน้าเทศบาลนครขอนแก่น ท่านเจ้าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนีและหลวงธุรนัยพินิจ อดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่นได้ริเริ่มสร้างขึ้นโดยนำหลักศิลาจารึกจากโบราณสถานในท้องที่อำเภอชุมแพมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และตั้งเป็นศาลหลักเมืองเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

ตั้งอยู่ถนนหลังศูนย์ราชการ เป็นที่เก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุอันมีค่าตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ มีการจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ที่บ้านเชียงและเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้คนในยุคนั้น สิ่งที่ควรชมสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือใบเสมาหินทราย ขนาดใหญ่เป็นงานพุทธศิลป์สมัยทวาราวดี จำหลักภาพพุทธประวัติที่งดงามและสมบูรณ์มาก พบที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนั้นยังมีศิลปะวัตถุสมัยขอมหรือลพบุรี ได้แก่ ทับหลังจากปราสาทหินในภาคอีสาน นอกเหนือจากโบราณวัตถุที่พบในท้องถิ่นแล้ว ที่นี่ยังจัดแสดงศิลปะวัตถุสมัยอื่นไว้ด้วย เช่น สุโขทัย อยุธยา เป็นต้น และส่วนหนึ่งก็จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านไว้ด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่าเข้าชมชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๑๐๐ บาท รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๖๑๗๐

บึงแก่นนคร

บึงแก่นนคร

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ ๖๐๓ ไร่ นอกจากจะเป็น ที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ "เจ้าเพี้ยเมืองแพน" ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนนิยมมาพักผ่อน และ ทำกิจกรรมนันทนาการ เพราะมีบรรยากาศสบาย ๆ พื้นที่โดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีสวนสุขภาพ ประดับด้วยประติมากรรมรูปต่าง ๆ ดูเพลินตา

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

คือหอที่รวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยง ให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเองและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติเมืองขอนแก่น โดยอาศัยผู้เฒ่าผู้แก่และชาวขอนแก่นเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งพื้นที่จัดนิทรรศการออกเป็น ๕ โซน คือ โซนที่ ๑ แนะนำเมืองขอนแก่น โซนที่ ๒ ประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่นและวัฒนธรรมโบราณ ที่มีอายุยาวนานมากกว่า ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปี นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โซนที่ ๓ การตั้งเมือง โซนที่ ๔ บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น โซนที่ ๕ ขอนแก่นวันนี้ นำเสนอภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นในปัจจุบันด้วยการนำเสนอวัฒธรรมประเพณีที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมา เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๙๐ บาท สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๓๒๗ ๑๑๗๓

หอศิลปะวัฒนธรรม

หอศิลปะวัฒนธรรม

ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางด้านประตูสีฐาน เป็นสถานที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ และรวบรวมเรื่องราวทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา สถาปัตยกรรมอีสาน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และอีสานในยุคปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕

สิมอีสาน

สิมอีสาน

วัดป่าแสงอรุณ ตั้งอยู่ในวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ๓ กิโลเมตร ตามเส้นทางขอนแก่น-กาฬสินธุ์ เป็นอุโบสถหรือสิมอีสานที่มีความวิจิตรงดงามของอาคารและภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

สิมและฮูปแต้มสินไซ วัดไชยศรี

สิมและฮูปแต้มสินไซ วัดไชยศรี

วัดตั้งอยู่บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ มีอาคาร ที่สำคัญคือ สิมหรือโบสถ์แบบพื้นบ้านอีสานที่มีจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) เรื่องราวทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสาน และวรรณกรรมพื้นเมืองเรื่องสังข์สินไซ ที่งดงามมาก การเดินทาง จากตัวเมืองขอนแก่นไปตามถนนมะลิวัลย์ (ขอนแก่น-บ้านฝาง) กิโลเมตรที่ ๑๔ เข้าเส้นทาง ขก.๒๐๐๙ แยกขวาไปบ้านสาวะถี ผ่านบ้านม่วง รวมระยะทางจากตัวเมือง ๒๐ กิโลเมตร

มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ

มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ

ตั้งอยู่ในวัดทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไฮ ถนนบายพาสขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ตำบลพระลับ ห่างจากตัวเมือง ๗ กิโลเมตร เป็นเจดีย์ที่มีความงดงาม แสดงถึงศิลปะร่วมสมัยที่ผสมผสานกับศิลปะพื้นบ้านอีสานได้อย่างลงตัวและงดงาม สร้างตามคติความเชื่อในเรื่องจุดบรรจบของสามโลก ซึ่งประกอบด้วย โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล ใต้มหาเจดีย์ฯ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระองค์ดำที่งดงามมาก และเป็นห้องแสดงปริศนาธรรม ผู้ที่มากราบไหว้บูชามหาเจดีย์ฯ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเจดีย์องค์สำคัญสามองค์ของสามโลก คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นาคเจดีย์ในนาคภิภพ (บาดาล) มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ (มนุษย์) ผู้ใดได้มาสักการบูชาที่มหาเจดีย์ฯ แห่งนี้เพียงแห่งเดียวย่อมเท่ากับได้กราบไหว้บูชามหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ๓ แห่งในสามโลก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๗๔๙๕ ๙๙๙๔

ตลาดต้นตาล

ตลาดต้นตาล

ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ใกล้บิ๊กซีขอนแก่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว และ เป็นแหล่งพักผ่อนแบบสบายสบาย บรรยากาศในสวน บนพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นด้วยแมกไม้มากมายกว่า ๔๐ ไร่ มีพื้นที่ จอดรถมากกว่า ๑,๕๐๐ คัน เปิดบริการทุกวัน เวลา ๑๖.๐๐-๐๑.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๔๓๐๐ ๐๑๗๙

;