VINN VIP VANS : CAR RENTAL SERVICE
"รถตู้เช่า" ระดับซุปเปอร์วีไอพี

รถตู้วีไอพี 8-9 ที่นั่ง รถฮุนได และอัลพาร์ด 5 ที่นั่ง

Rent a van with personal driver, standard van, safety system and comfortable equipments.
Our driver is welcome and glad to take care of all customers. Yes! Our van is more worth than usual.

เราบริการ "รถตู้เช่า" ให้เช่ารถตู้เหมาพร้อมคนขับขนาด 8-9 ที่นั่ง รถฮุนได และรถอัลพาร์ด 5 ที่นั่ง ให้เช่ารถตู้ด้วยรถที่ได้มาตรฐานเพียบพร้อมทั้งสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกบาย พร้อมคนขับที่สุภาพ และดูแลคุณอย่างดี
บริการที่คุ้มค่าเหนือกว่ารถทั่วไป

Vvipvans
Line LINE ID : @vvipvans
Preferable / ช่องทางติดต่อแนะนำ
+66 98 841 8951
Line WeChat ID : vvipvans

รถของเรา

ผลงานของเรา

Our Service (บริการของเรา)

VVIP VANS : VAN RENTAL SERVICE / บริการ "รถตู้เช่า" ให้เช่ารถตู้ระดับซุปเปอร์วีไอพี

“Rent a van with personal driver, luxury van, safety system and comfortable equipment’s. Our driver is welcome and glad to take care of all customers. Yes! Our van is more worth than usual."

"รถตู้เช่า เราให้เช่ารถตู้เหมาพร้อมคนขับ ด้วยรถที่ได้มาตรฐานเพียบพร้อมทั้งสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย พร้อมคนขับที่สุภาพ และดูแลคุณอย่างดี"

สาขา : กรุงเทพ และปริมณฑล อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่

Location : Bangkok, Samutsakorn, Nonthaburi, Samutprakarn, Pratum Thani, Udon Thani, Khonkaen, Nongkhai, Chiangmai, Chiangrai

 1. Van Rental Service is available in Bangkok, outskirts of Bangkok and other provinces in Thailand

  บริการรถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้พร้อมคนชับเพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล อุดรธานี ชลบุรี และจังหวัดอื่นๆ
 2. Van Rental Service provides the transfer between airports to your destination

  บริการรถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้พร้อมคนชับ รับส่งสนามบิน รับลูกค้า บุคคลพิเศษ ผู้บริหาร หรือคนในครอบครัว
 3. Van Rental Service suits for you to do businesses and go each location in certain areas

  บริการรถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้พร้อมคนชับ เพื่อออกตลาด ดูงาน หรือจัดสัมนาแบบเป็นหมู่คณะกลุ่มย่อย
 4. Van Rental Service can support a big group of people, who satisfy to go events or meeting.

  อื่นๆ บริการรถตู้เช่า ให้เช่ารถตู้พร้อมคนชับ ที่ต้องรองรับจำนวนคนมาก หรือเพื่อเดินทางไปงานเลี้ยงร่วมกันหลาย

Van Rental fee (ค่าเช่ารถตู้)

No. Van Rental Service (บริการเช่ารถ) Price Baht / Days(ราคาบาท/วัน)
1 Super VIP Toyota Commuter 9 Seats (รถโตโยต้าแบบ 9 ที่นั่ง) 2,500 - 2,800
2 Super VIP Toyota Commuter 8 Seats (รถโตโยต้าแบบ 8 ที่นั่ง) 2,800 - 3,000
3 Luxury Van Hyundai H1 5 seats - MPV (รถฮุนไดแต่ง VIP 5 ที่นั่ง) 3,000 - 4,000
4 Super Luxury Van – Toyota New Alphard (ซุปเปอร์ลักชัวรี่แวน อัลพาร์ด) 7,000 - 8,000

Included (บริการรวม)

 • Professional driver with public driver licenses and Air-conditioned cars

  รถตู้ขนาด 8-9 ที่นั่ง หรือแบบ 5 ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งข้างคนขับ) พร้อมคนขับ
 • First class van Insurance

  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

Not included (บริการไม่รวม)

 • Gasoline, tollways and parking fee is under customer account

  ค่าน้ำมัน ทางด่วน และค่าที่จอดรถ
 • Parking fee is under customer account

  ค่าที่จอดรถ
 • Overtime charge THB 200-300 per hour and overnight additional charge driver accommodation THB 500-800 baht/night

  ค่าล่วงเวลา 200-300 บาท/ชม. กรณีค้างคืนค่าที่พักคนขับ 500-800 บาท/คืน
 • Guide

  ไกด์นำเที่ยว
 • Tip for the driver

  ทิปสำหรับคนขับ
 • Personal expenses and other costs not mentioned in the program (such as entrance fees for places / attractions, expenses for meals, expenses for participation in optional activities)

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ค่าอาหาร หรือค่ากิจกรรมอื่นๆ

Paying methods for van reservation (การชำระเงินมัดจำ)

 • Deposit amount for van booking 1,000 baht per van or depending on our agreement (In case you prefer to get the deposit back, you require to inform us before 15 days of the service). The remaining amount that you have to pay, you are able to pay directly to the driver or transfer it through the bank account within the day of service. PS. the reservation will be completed only when you are done with the deposit payment.

  ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท/คัน หรือตามตกลงเพื่อยืนยันการใช้รถ (คืนเงินมัดจำเต็มจำนวนกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน กรณีน้อยกว่าขอสงวนสิทธิ์ในการคืน) ส่วนที่เหลือชำระกับคนขับ หรือโอนผ่านธนาคารในวันที่ใช้บริการรถ จะรับจองรถเมื่อลูกค้าชะระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

Standard time and Overtime Charge (ตารางเวลาการทำงาน และการคิดค่าล่วงเวลามาตรฐาน)

 • Standard service time within 10 hours during 8am - 6pm

  เวลาบริการปกติ 10 ชม. ตั้งแต่ 08.00 น. - 18.00 น.

How to count the time not in standard service time?. (วิธีการคิดเวลากรณีลูกค้าไม่ได้ใช้ตามเวลามาตรฐาน)
No. Appointment the service during (นัดรถช่วงเวลา) Time usual service finished by (ใช้รถได้ถึงเวลา) Total Service Hours (ระยะเวลา)
1 8.00am (8.00 น.) 6pm (18.00น.) 10 Hrs.(ชม.)
2 9.00am - 12.00am-noon (9.00น – 12.00น.) 7pm (19.00น.) 10 Hrs.(ชม.)
3 1.00pm - 4.00pm (13.00น – 16.00น.) 10pm (21.00น.) 9 Hrs.(ชม.)
4 5.00pm - 12.00pm-midnight (17.00น – 24.00น.) 12pm (24.00น.) 6 Hrs.(ชม.)
We prefer to keep our customers safe, therefore, we try to finish the service within 12pm (midnight) to let driver have enough rest before starting work the next day.

เพื่อความปลอดภัยพนักงานชับรถต้องพักผ่อนสำหรับการเดินทางในวันถัดไป
For overtime will be charged 200-300 baht/hour (the extra hour not exceed 30 minutes will be not counted as an overtime charge). In case the time crosses over the midnight or 12pm (midnight), the service will be counted as another day with one day rental price charge.

นอกเวลาบริการปกติ คิดค่าล่วงเวลา ชม. ละ 200-300 บาท ไม่ถึงครึ่ง ชม. ไม่คิดค่าล่วงเวลา กรณีเศษเกินครึ่ง ชม. จะคิดปัดเป็น 1 ชม. กรณีเกินเวลา 24.00น. จะคิดเพิ่มอีก 1 วันตามราคาเช่าต่อวันที่ตกลงกัน ค่าล่วงเวลาคิดเมื่อถึงจุดส่งสุดท้าย

Safety System and other conditions during the service: (ความปลอดภัย และเงื่อนไขการให้บริการ)

 • As our service is under the Thai department of transportation, the driver will officiate and focus on clients' safety during the service. Therefore, the speed limit must be considered with the related situations and traffic law.

  พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในรถเป็นสำคัญ ความเร็วจะพิจารณาตามความเหมะสมของถนน การจราจร และเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
 • With clients' safety and following to the law, the drivers must have a rest at least 8 hours per day after they work 12 hours and not more than 16 hours per day.

  เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร และเป็นไปตามกฏหมาย พนักงานขับรถต้องพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เมื่อปฏิบัติครบ 12 ชม. และไม่เกิน 16 ชม./วัน ก่อนออกเดินทางรอบต่อไป
 • To prevent all types of accidents, you are not allowed to bring any pets on the van before asking our staffs. The numbers of passengers should not be more than available seats on the van.

  เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในการเดินทาง ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นบนรถก่อนได้รับอนุญาต และเพื่อความปลอดภัย จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่นั่งในรถ
 • The drivers will be responsible for your whole service. In case of delaying due to the traffic and accidents, we will do our best to facilitate as much as possible, send our customers to the destination and following payments will be not counted but not above rental fee per day. Other miscellaneous costs will be counted as usual.

  พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ หากมีความล่าช้าจากสภาพการจราจร อุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิด ผู้ขับจะอำนวยความสะดวกเต็มความสามารถในการแก้ปัญหา และส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายในวันนั้นโดยจะรับผิดชอบค่ารถตามจริง แต่ไม่เกินค่าเช่ารถต่อวันที่ลูกค้าเช่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หากมี) ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 • If there is damage to the van from customers careless not caused by normal use conditions. The customer must pay for the repair with full amount.

  หากมีความเสียหายที่เกิดจากความประมาท เลินเล่อ แก่ตัวรถจากผู้โดยสาร ที่ไม่ได้เกิดจากสภาพการใช้งานปกติ ผู้เช่าต้องชำระค่าซ่อมแซมตามจริง

Van Reservation Step

(วิธีการจองรถ)

 • Select PICK-UP location from homepage then system will pop-up the contact channel in each location (contact channel is available only in Line, WhatApp, WeChat) to check van schedule and detail of program, please provide us name, duration date/time, no of passenger and luggage, brief of program for price quote. More detail of van and services available in web site under main page.

  จากหน้าโฮมเพจเลือกสถานที่รับ ระบบจะแสดงช่องทางติดต่อของแต่ละสถานที่ (รองรับ Line, WhatApp, WeChat) สอบถามรายละเอียดตามช่องทางนี้ เพื่อตรวจสอบตารางรถ และแจ้งรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางโดยขอให้แจ้งชื่อ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ จำนวนผู้โดยสาร จำนวนกระเป๋าเดินทาง โปรแกรมเดินทางคร่าว (หากมี) เพื่อเป็นข้อมูลในการคิดราคา รายละเอียดรถ บริการ
 • After agree on price and condition (see guide line price and condition in “Our Services” page, then we will issue “order receipt” with bank details for your process the deposit amount transfer to our bank account.

  หลังจากตกลงราคา และเงื่อนไขการให้บริการทราบแล้ว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็ปหน้า “Our Services”) ทางเราจะออกใบรับงาน (order receipt) เพื่อให้ท่านดำเนินการโอนเงินมัดจำให้กับทางเรา
 • After complete step 2 and getting order receipt
  หลังจากเสร็จขั้นตอนที่ 2 และได้รับใบรับงานแล้ว
  2.1  For people who have THAI bank account, transfer deposit amount as agreed to bang account
         สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารในประเทศไทย, สามารถโอนเงินมัดจำได้ทันที
  2.2  For people who do NOT have THAI bank account, the money transfer fee under customer account account
         สำหรับลูกค้าที่เป็นต่างชาติไม่มีบัญชีธนาคารในประเทศไทย ค่าธรรมเนียมลูกค้าเป็นผู้ชำระ
  2.2.1  SWIFT Code (โอนผ่านระบบ SWIFT Code)
  Fields Data
  Bank's name KASIKORNBANK PCL
  Bank SWIFT Code KASITHBK
  Bank branch name and address SIAM SQUARE BRANCH 430/6-10 RAMA I RD. PATHUMWAN PATHUMWAN BANGKOK 10330
  ACCOUNT NAME NIRACHA PRAMCHUEN
  ACCOUNT NO 044-3-42009-6
  AMOUNT <as agreed>
  2.2.2  WESTERN UNION. Please follow to below web link and instruction on the website.
             โอนผ่านช่องทาง WESTERN UNION สามารถเข้าเว็ปไซด์ และทำตามคำแนะนำ
  2.2.3  In case you are not convenience to process the money transfer because of limited to connect to            2.2.1, 2.2.2 to us. Please provide us the detail of your visa, hotel booking data and air-ticket for            booking.
             กรณีตุณลูกค้าไม่สะดวกในการโอนชำระผ่านช่องทาง SWIFT CODE and WESTERN UNION ให้ถ่ายรูปส่ง            ข้อมูล Visa เอกสารการของโรงแรม และตั๋วเครื่องบิน เพื่อยืนยันการจอง
 • After complete the deposit money transfer, please send the bank slip to the same contact channel then we will provide you the final confirmation ticket.

  หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ลูกค้าส่งสลิปการโอนมาตามช่องทางที่ติดต่อ หลังจากน้นทางเราจะส่งเอกสารยืนยันการของให้อีกครั้ง

About Us - เกี่ยวกับเรา

All About Vip Van Rental (เกี่ยวกับเรา) : Overview

There are many interested places to travel in Thailand, its lively nightlife, beautiful beaches and temples. Booking the van’s service for your trips in Bangkok and other provinces nearby, such as Ayutthaya, Khaoyai, Hua Hin, Rayong, Chonburi and Pattaya. A traffic problem most-likely seems in the country, thus it will be so much better if you stay on the VIP rental van that makes you feel like you are in the hotel with full entertainment, which creates a relaxation and comfortability. After then, when you get to your destination, you will have an energy toward your trip. Also, you can schedule the trip by yourself, which is flexible and adjustable. Booking a travel package on any trip and our driver will bring you to the destination.<*p>

มีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจในประเทศไทยทั้งการท่องเที่ยวในยามกลางคืน มีหาดทราย และทะเลที่สวยงาม วัดวาอาราม การเช่ารถตู้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเดินทางของคุณทั้งในกรุงเทพฯ จังหวัดใกล้เคียง ที่นิยมเช่น อยุธยา เขาใหญ่ หัวหิน ระยอง ชลบุรี และพัทยา ปัญหาหลักในการเดินทางคือการจราจร การเลือกรถตู้เช่าที่ดีจะช่วยใช้คุณรู้สึกไม่เหนื่อยมากนักจากการเดินทาง และให้ความรู้สึกผ่อนคลายและได้พักผ่อนเหมือนอยู่โรงแรม คุณจะมีพลังที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่และคุ้มค่ากับการเดินทาง คุณสามารถกำหนดโปรแกรมการเดินทางได้เอง อีกทั้งปรับเปลี่ยนได้ตลอดทริปการเดินทาง เพียงคุณแจ้งโปรแกรมเดินทางให้เรา และเราจะพาคุณไปยังสถานที่เหล่านั้น

Vip Van Rental Highlighted (จุดไฮไลด์ของรถตู้เช่า)

ศูนย์บริการประสานงานรถผ่านออนไลน์แอปพลิเคชั่น
 • Professional, knowledgeable and experienced driver on Bangkok and other provinces nearby; no need to waste your travelled time to get to the destination. Our local rental car driver will bring you to the original Thai culture and places.
  คนขับรถตู้ที่มีประสบการณ์ในการบริการ มีความรู้ในพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ คุณจะไม่เสียเวลาจากการเดินทาง คนขับรถตู้จะสามารถทำให้คุณพบประสบการณ์ใหม่และความเป็นไทยอย่างแท้จริง
 • USB Charger in all rows and free-wifi; you can mostly spend your time on a van with share your experience your native friend or family immediately like joining in the same trip via social media, video call, live and see the movie or music with 10 connection at same time
  รถตู้มีบริการระบบที่ทันสมัยทั้งที่ชาร์ตสาย USB ในทุกแถวที่นั่ง มีบริการฟรี WiFi คุณจะสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแชร์ประสบการณ์การเดินทาง วีดีโอคอล กับเพื่อนๆ ครอบครัว ในทุกที่ของการเดินทาง โดยเชื่อมต่อได้ 10 เครื่องพร้อมๆ กัน
 • Full features of entertainment that you and other passengers can enjoy together: TV and modern audio with the internet’s connection that you can entertain yourself with a variety of concerts, movies and music on Youtube channels or other websites.
  ระบบการเอ็นเตอร์เทนแบบครบวงจร คุณสามารถดูทีวี ฟังเพลง ดูคอนเสิร์ต ละคร ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับ youtube หรือเว็ปไซด์ต่างๆ ได้
 • The VIP rental van is under the certification of the Thai Department of Land Transport in terms of safety, security and our van rental driver has the license with the certification of public driving. The GPS tracking are provided in the charter van which able to tracking routes of the van; it can guarantee and make sure your trip and who you love.
  รถตู้เช่าได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกทั้งในด้านความปลอดภัย อีกทั้งพนักงานขับรถยังได้ใบขับขี่การขับรถสาธารณะ เรามีระบบ GPS ที่จะสามารถตรวจสอบเส้นทาง ความเร็วว่าปลอดภัย จะช่วยทำให้คุณหมดกังวล
 • First class insurance that look after your trip and other passengers during the trip
  มีประกันภัยประเภท 1 รองรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง เพื่อดูแลยามจำเป็น
 • LED lighting; the soft light helps to feel more relaxed and release your stress
  ระบบไฟ LED ที่ให้แสงสบายตา จะช่วยให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
 • Laminate floors; a protection of dust and any dirt, which can effectively respond to your health and the one you love. (The carpet floor will accumulate dusts and food particles; a dirt is harmful with a health, including a respiratory system)
  พื้นลามิเนต ทำความสะอาดอย่างดี ป้องกันสิ่งฝุ่นและสิ่งสกปรกในพื้น พื้นพรมจะสะสมฝุ่นและสิ่งสกปรก ไม่ดีต่อคนที่คุณรัก
 • Adjustable and electric seats; it allows passengers to sleep comfortably, adjustable seats where you can sit and fit yourself properly while the normal seat does not.
  เก้าอี้ระบบไฟฟ้าช่วยให้คุณสามารถปรับระดับการเอน การวางเท้าได้อย่างพอดีกับตัวคุณ ลดการเหมื่อยล้าหรือปวดเหมื่อยจากการเดินทาง
 • Electric door represents the convenience when you get in and out the van (the driver will serve you professionally when you get in and out the van).
  ประตู้เปิดปิดอัตโนมัติ ให้ความสะดวกในการขึ้นลง
 • 1-8 passengers, including luggages; spending your holidays with friends or family. (A van is good for travelling as a group since there is a large space, no need to stay on the crowd.
  รถตู้เช่ารองรับผู้โดยสารได้ 1-8 คน อีกทั้งยังมีที่วางกระเป๋าสัมภาระต่างๆ ทำให้การเดินทางท่องเที่ยงแบบเป็นกลุ่มเป็นไปได้ง่าย

What is your experience with VIP van rental? (ประสบการณ์ใหม่ของรถตู้เช่า)

Currently, in Bangkok, there are 2 airports that serve foreigners: Don Muang and Suvanabhumi. Both of these airports are far away from the Bangkok City and not much transportation that connected. Booking to rent a van can help you with a transfer service in Bangkok and other provinces; it provides more affordable mobilities. Our driver will track your flight and wait for you to do a baggage claim, including customs; you do not have to stand outside in the crowd for a long time. With our service, you are flexible to go anywhere depend on your preferences. Passengers can be confident with the safety, including speed and direction; you can fully enjoy the trip without worry.

ในปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีบริการสนามบินอยู่สองแห่งคือสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งทั้งสองสนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ การจองรถตู้เช่าจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการรอ และเดินทางจากรถขนส่งสาธารณะ โดยเมื่อใช้บริการรถตู้เช่าของเรา พนักงานขับรถเราจะตรวจสอบ Flight เที่ยวบินของท่านเมื่อเช็คออกจากสนามบิน พนักงานขับรถจะรอรับท่านที่ประตูทางออกและทำท่านไปยังที่พัก หรือสถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อเรา

Vvipvans
Line LINE ID : @vvipvans
Preferable / ช่องทางติดต่อแนะนำ
+66 98 841 8951
Line WeChat ID : vvipvans